วีดีทัศน์ตำบล

รางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์

news
ประกาศ อบต แม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อฝึกประสบการณ์ในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุดเพื่อลดรายจ่ายผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2566
clock 21 มี.ค. 2566 chart 0
news
รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2566
clock 20 มี.ค. 2566 chart 0
news
กิจกรรมการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมร่วมคิด
clock 20 มี.ค. 2566 chart 0
news
แต่งตั้งกรรมการเพื่อให้คำปรึกษา ตอบคำถามและขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2566
clock 20 มี.ค. 2566 chart 0
news
ขอเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
clock 20 มี.ค. 2566 chart 0
news
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
clock 20 มี.ค. 2566 chart 0
news
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ และมาตราการ/กิจกรรม/แนวทาง/ในการป้องกันความเสี่ยง
clock 20 มี.ค. 2566 chart 0
ดูทั้งหมด arrow_down

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง

news
วันที่ 10 มิถุนายน2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ
clock 10 มิ.ย. 2565 chart 0
news
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาอเนกประสงค์ 3 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 26 เม.ย. 2564 chart 0
news
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 25 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 11 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
clock 02 ต.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศ ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน
clock 10 ก.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระยะ กม 1+785.00 ถึง 2+315.00) ณ ศูนย์หัตถกรรม บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17 ถึง บ้านปางพระราชทาน หมู่ที่ 15
clock 02 ก.ค. 2562 chart 0
ดูทั้งหมด arrow_down

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด arrow_down

เว็บบอร์ด

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. เชียงราย

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. ทั่วประเทศ

รวมลิงก์ อปท ในเชียงราย