วีดีทัศน์ตำบล

รางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์

news
รับรางวัลรองชนะเลิศดับดับ 2 ระดับประเทศ ประเภทกลุ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ปี 2565
clock 07 ธ.ค. 2565 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ร่วมต่อต้านคอรัปชัน วันต่อต้านคอรัปชัน 9 ธันวาคม 2565
clock 07 ธ.ค. 2565 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการจัดหารถรับ-ส่งนักเรียนในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
clock 28 ต.ค. 2565 chart 0
news
ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
clock 26 ต.ค. 2565 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามไฟล์ภาพ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน อบต.เเม่ฟ้าหลวง หรือ โทร 053-767-46
clock 26 ต.ค. 2565 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงเป็นเขตกวดขันวินัยจราจร
clock 07 ต.ค. 2565 chart 0
news
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
clock 06 ต.ค. 2565 chart 0
ดูทั้งหมด arrow_down

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง

news
วันที่ 10 มิถุนายน2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ
clock 10 มิ.ย. 2565 chart 0
news
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาอเนกประสงค์ 3 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 26 เม.ย. 2564 chart 0
news
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 25 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 11 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
clock 02 ต.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศ ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน
clock 10 ก.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระยะ กม 1+785.00 ถึง 2+315.00) ณ ศูนย์หัตถกรรม บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17 ถึง บ้านปางพระราชทาน หมู่ที่ 15
clock 02 ก.ค. 2562 chart 0
ดูทั้งหมด arrow_down

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด arrow_down

เว็บบอร์ด

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. เชียงราย

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. ทั่วประเทศ

รวมลิงก์ อปท ในเชียงราย