วีดีทัศน์ตำบล

รางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์

news
การประเมินความพึงพอใจ อบต.แม่ฟ้าหลวง
clock 26 ก.ย. 2565 chart 0
news
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
clock 22 ก.ย. 2565 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
clock 16 ก.ย. 2565 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (อาคารห้องประชุมอเนกประสงค์) 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
clock 15 ก.ย. 2565 chart 0
news
วันที่ 5 กันยายน 2565 ชุมชนบ้านห้วยน้ำขุ่นหมู่ที่ 17 องค์การบริหารส่วนตำบลเเม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วม การตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับประเทศ
clock 06 ก.ย. 2565 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลเเม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก
clock 30 ส.ค. 2565 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์โครงการ \"อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์\" ประจำปี 2565
clock 08 ก.ค. 2565 chart 0
ดูทั้งหมด arrow_down

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง

news
วันที่ 10 มิถุนายน2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ
clock 10 มิ.ย. 2565 chart 0
news
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาอเนกประสงค์ 3 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 26 เม.ย. 2564 chart 0
news
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 25 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 11 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
clock 02 ต.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศ ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน
clock 10 ก.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระยะ กม 1+785.00 ถึง 2+315.00) ณ ศูนย์หัตถกรรม บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17 ถึง บ้านปางพระราชทาน หมู่ที่ 15
clock 02 ก.ค. 2562 chart 0
ดูทั้งหมด arrow_down

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด arrow_down

เว็บบอร์ด

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. เชียงราย

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. ทั่วประเทศ

รวมลิงก์ อปท ในเชียงราย