วีดีทัศน์ตำบล

รางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์

news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
clock 12 พ.ค. 2565 chart 0
news
วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเคมี และใส่ทรายเคลือบสารเคมีฟอส ในภาชนะที่มีน้ำขัง บริเวณรอบสำนักงาน องค์การบริหารส
clock 12 พ.ค. 2565 chart 0
news
วันที่ 6 เมษายน 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ประชุมเรื่องการจัดการขยะตำบลแม่ฟ้าหลวงและการสร้างศูนย์จัดการขยะชุมชน
clock 06 พ.ค. 2565 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการจัดหารถรับ-ส่งนักเรียน
clock 03 พ.ค. 2565 chart 0
news
วันที่ 29 เมษายน 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ฟื้นฟูพันธุ์ปลา รักษาให้ลูกหลาน บริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
clock 29 เม.ย. 2565 chart 0
news
วันที่ 29 เมษายน 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ฟื้นฟูพันธุ์ปลา รักษาให้ลูกหลาน
clock 29 เม.ย. 2565 chart 0
news
วันที่ 26 เมษายน 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย(พิษสุนัขบ้า) ประจำปีงบประมาณ 2565
clock 26 เม.ย. 2565 chart 0
ดูทั้งหมด arrow_down

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง

news
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาอเนกประสงค์ 3 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 26 เม.ย. 2564 chart 0
news
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 25 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 11 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
clock 02 ต.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศ ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน
clock 10 ก.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระยะ กม 1+785.00 ถึง 2+315.00) ณ ศูนย์หัตถกรรม บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17 ถึง บ้านปางพระราชทาน หมู่ที่ 15
clock 02 ก.ค. 2562 chart 0
news
เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน
clock 02 ก.ค. 2562 chart 0
ดูทั้งหมด arrow_down

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด arrow_down

เว็บบอร์ด

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. เชียงราย

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. ทั่วประเทศ

รวมลิงก์ อปท ในเชียงราย