วีดีทัศน์ตำบล

รางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์

news
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567
clock 31 พ.ค. 2567 chart 0
news
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สำรวจสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
clock 08 พ.ค. 2567 chart 0
news
ขอส่งบันทึกรายงานการประชุม
clock 26 เม.ย. 2567 chart 0
news
รายงานสรุปผลดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
clock 25 เม.ย. 2567 chart 0
news
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
clock 25 เม.ย. 2567 chart 0
news
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเหตุรำคาญ
clock 24 เม.ย. 2567 chart 0
news
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
clock 18 เม.ย. 2567 chart 0
ดูทั้งหมด arrow_down

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง

news
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
clock 31 พ.ค. 2567 chart 0
news
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฟ้าหลวง สายทาง ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านขาแหย่งพัฒนา ตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 28 พ.ค. 2567 chart 0
news
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 14 พ.ค. 2567 chart 0
news
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินพัง (งานเรียงกล่องเกเบี้ยน) พร้อมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนวุติไซต์ 1 บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภ
clock 09 ก.พ. 2567 chart 0
news
วันที่ 10 มิถุนายน2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ
clock 10 มิ.ย. 2565 chart 0
news
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาอเนกประสงค์ 3 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 26 เม.ย. 2564 chart 0
news
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 25 มิ.ย. 2563 chart 0
ดูทั้งหมด arrow_down

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด arrow_down

เว็บบอร์ด

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. เชียงราย

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. ทั่วประเทศ

รวมลิงก์ อปท ในเชียงราย

วีดีโอประชาสัมพันธ์