ปีงบ2565

dl
ประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
dl
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
dl
รับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ประจำปี 2565
dl
ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ประจำปี2565
dl
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการใส่ทรายทีมีฟอส บริเวณโดยรอบสำนัักงาน บ้านพักข้าราชการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่13ธันวาคม2564
dl
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก โดยการเดินขบวนประชาสัมพันธ์บริเวณ อบต. แม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่ฟ้าหลวง
dl
รายงานผลการตรวจATKกลุ่มเสี่ยงสูง เขตรับผิดชอบของ รพสต.บ้านป่ายาง