ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

99/9 หมู่ 5 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240

โทรฯ : 053-767465-7 แฟ็กซ์ ต่อ 107

อีเมล์ : maefaluang@live.com

fb อบต แม่ฟ้าหลวง