วีดีทัศน์ตำบล

รางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์

news
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
clock 29 มิ.ย. 2664 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25-26 ประจำปี 2564
clock 15 ก.ค. 2564 chart 0
news
คำสั่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง ที่ 169/2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอ (ศปก.อ) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต) อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 14 ก.ค. 2564 chart 0
news
แผนเผชิญเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 13 ก.ค. 2564 chart 0
news
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ฟื้อนฟูพันธุ์ปลา รักษาให้ลูกหลานระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง กับ หมู่บ้านขาแหย่งพัฒนา
clock 13 ก.ค. 2564 chart 0
news
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างอาหารเเพื่อส่งตรวจหาสารปนเปื้อน
clock 29 มิ.ย. 2564 chart 0
news
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ร่วมกันตรวจภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขัง และใส่ทรายทีมีฟอส บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในวันจันท
clock 22 มิ.ย. 2564 chart 0
ดูทั้งหมด arrow_down

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง

news
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาอเนกประสงค์ 3 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 26 เม.ย. 2564 chart 0
news
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 25 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 11 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
clock 02 ต.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศ ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน
clock 10 ก.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระยะ กม 1+785.00 ถึง 2+315.00) ณ ศูนย์หัตถกรรม บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17 ถึง บ้านปางพระราชทาน หมู่ที่ 15
clock 02 ก.ค. 2562 chart 0
news
เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน
clock 02 ก.ค. 2562 chart 0
ดูทั้งหมด arrow_down

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด arrow_down

เว็บบอร์ด

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. เชียงราย

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. ทั่วประเทศ

รวมลิงก์ อปท ในเชียงราย